Ace
Deuce
Trey
Cater
Cinque
Sice
Seven
Eight
Nine
Jack
Queen
King
Machina
Rem

Bối Cảnh FINAL FANTASY AWAKENING


        Câu truyện lấy bối cảnh tại Orience,một thế giới được chia thành bốn quốc gia là Rubrum, Milites,Lorican, và Concordia. Mỗi quốc gia được ban ước bởi một Pha Lê và mỗi nước lấy hình Linh thú tương ứng làm Quốc huy của mình.Bốn Pha Lê tương ứng được mỗi quốc gia giữ là:


Rubrum giữ Chu Tước ẩn chứa sức mạnh của Phép thuật

Milites giữ Bạch Hổ ẩn chứa sức mạnh của Vũ khí

Lorica giữ Huyền Vũ ẩn chứa sức mạnh Khiên bảo hộ

Concordia giữ Thương Long chứa sức mạnh của Rồng.


        Mỗi quốc gia này đều có học viện chuyên nghiên cứu bảo vệ Pha lê đó,họ cùng nhau chung sống hòa bình cho đến một ngày Cid Aulstyne, Thủ lĩnh tối cao của Đế chế Milites phá vỡ hiệp ước hòa bình và mở các cuộc xâm lược bằng cách sử dụng công nghệ quân sự tiên tiến được phát triển bằng sức mạnh của Bạch Hổ.


        Khi Cid tấn công vào Học viện Ma thuật của Rubrum. Một nhóm nhỏ các học viên cực kì tài năng đang phấn đấu để trở thành Agito của Class Zero tại Học Viện Ma Thuật Chu Tước cố gắng chống lại sức mạnh của Bạch hổ và ngăn chặn ngày tận thế.Tại Orience lưu truyền một truyền thuyết:Vào ngày Finis,khi toàn thể giới gặp thảm họa diệt vong,chỉ có các Agito mới có thể cứu thế giới.


        FINAL FANTASY Awakening - nơi giấc mơ thay đổi thế giới bắt đầu!