Các Agito thân mến!

Trường Ma thuật Chu Tước bắt đầu thu thập các chiến lược tác chiến như cách sắp xếp đội hình,cách bồi dưỡng Hero,vật phẩm nên mua không nên mua v..v

Sau khi gửi bài viết,hiệu trưởng trường sẽ tiến hành thu thập và xét duyệt,bài viết đạt tiêu chuẩn sẽ được post lên trang chủ của trường.

Phần thường dành cho bài viết được đăng:

Thể lực *10,Tinh lực*10,Sách EXP cao cấp*10,Lực Quân Thần*200

Địa chỉ gửi: dreamgamescs@gmail.com

Hoặc PM cho ad tại Facebook

Tiêu đề gửi :Chiến lược FF+Server+uid

Yêu cầu: phải là bài tự mình viết,một người có thể viết nhiều bài.

Hiệu trưởng: カリヤシバル